Małopolska

Małopolska

Prawnicy


Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaniepokojone wzrostem kosztów ich funkcjonowania

Aktualności i media


Polski Rząd zapowiada wzrost cen prądu prawie o 40%. Tak wielka podwyżka spowoduje zwiększenie cen wytwarzania różnych dóbr. Będzie to miało wpływ także na działalność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz s.a. a prawo energetyczne nie będzie miało nic z tym wspólnego.
Podwyższenie cen energii spowoduje na podwyżkę cen dla mieszkańców. Powinniśmy się mieć na uwadze, że koszty funkcjonowania gospodarstwa domowego znacznie zostaną podwyższone. Niestety obywatele Polski nie mają wpływu na takie decyzje parlamentu.

Zwrócić należy, że to nie jedyne podwyżki, które mogą czekać obywateli i sp. z o.o.. Polski Ład, obejmuje również podwyżki dla firm. W wielu przypadkach powiększeniu ulegnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Reasumując, podwyżka cen energii elektrycznej, składki zdrowotnej oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w dużym stopniu wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie.

Przeczytaj również w kategorii: Aktualności i media

Czy należy korzystać ze szkoleń prawnych ?
Aktualności i media
Odpowiedni poziom wiedzy na temat zagadnień dotyczących prawa, to skuteczna gwarancja bezpieczeństwa prz...