Małopolska

Małopolska

Prawnicy


Spółki akcyjne przerażone wzrostem kosztów ich funkcjonowania

Aktualności i media


Rząd zapowiada podwyżki cen energii elektrycznej prawie o czterdzieści procent. Tak duża podwyżka spowoduje zwiększenie kosztów wytwarzania różnych rzeczy. Odbije się to również na funkcjonowanie sp. z o.o. oraz s.a. a prawo energetyczne nie ma nic z tym wspólnego.

Podwyższenie cen energii wpłynie na wzrost cen dla konsumentów. Powinniśmy się więc mieć na uwadze, że opłaty związane z działalnością gospodarstwa domowego znacznie wzrosną. Z przykrością należy stwierdzić, że mieszkańcy naszego kraju nie będą mieli wpływu na takie decyzje rządu.
Powinniśmy mieć również na uwadze, że to nie jedyne podwyżki, które mogą czekać obywateli i firmy. Polski Ład, zakłada również podwyżki dla firm. W wielu przypadkach zwiększeniu ulegnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jak widać powyżej, podwyżki cen energii elektrycznej, składki zdrowotnej oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w dużym stopniu wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie.

Przeczytaj również w kategorii: Aktualności i media

Czy należy korzystać ze szkoleń prawnych ?
Aktualności i media
Odpowiedni poziom wiedzy na temat zagadnień dotyczących prawa, to skuteczna gwarancja bezpieczeństwa prz...