Małopolska

Małopolska

Prawnicy


Prawnicy specjalizują się w obsłudze spółek z o.o.

Biznes i finanse


Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to szeroka dziedzina. Prawo spółek handlowych jest jednym z rodzajów prawa cywilnego bądź prawa handlowego, które obowiązują na terenie Polski. Prawo spółek określa przepisy prawne w ramach, których spółki są tworzone,zarządzane i w ramach których, spółki owe są likwidowane, lub też przekształcane. W obiegu funkcjonuje wiele nazw takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna To skróty odnoszące się odpowiednio do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. Inne formy tego rodzaju firm, w przypadku których w grę wchodzi obsługa prawna spółek to: spółki: partnerskie, jawne, spółki komandytowe lub komandytowo–akcyjne. Kodeks spółek handlowych to zbiór przepisów dotyczących tego, jak działają spółki prawa handlowego, takie jak, co wie każdy prawnik, spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo–akcyjna, spółka z o.o. oraz spółka s.a. Przepisy zapisane w Kodeksie spółek handlowych regulują dogłębnie tryby przeprowadzania operacji kapitałowych wykonywanych na spółkach. Innym kodeksem, w którym możemy odnaleźć przepisy, które wpływają na to jak przebiega obsługa prawna spółki jest Kodeks cywilny. Jak sama nazwa wskazuje, odnajdziemy w nim przepisy dotyczące spółek cywilnych. Począwszy od jej założenia przez sposób w jaki muszą być podejmowane decyzje leżące w kompetencjach wspólników spółki cywilnej, w jaki sposób spółka taka może prowadzić interesy z różnymi podmiotami aż po proces postawienia spółki w stan likwidacji. Prawo spółek handlowych zawarte w Kodeksie cywilnym zawiera również wiele przepisów odnoszących się do ogólnych norm według których przebiega funkcjonowanie osób prawnych lub podmiotów o tzw. podmiotowości prawnej. W każdym przypadku, jeśli chodzi o materię jakim jest obsługa prawna spółek, niezbędny jest dobry prawnik. Spółka, to bowiem specyficzny rodzaj podmiotu gospodarczego, którego istnienie reguluje szereg szczegółowych przepisów. W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomoc prawnika jest niezbędna. Często dochodzi bowiem do konfliktów między wspólnikami takich podmiotów jak spółka z o.o. albo na przykład spółka s.a. Również bieżąca obsługa prawna spółek wymaga współpracy z doświadczonym radcą prawnym.

Szkolenia online z prawa handlowego


Sprawdź jak ważne są szkolenia online dotyczące tematyki spółek prawa handlowego. Dzięki szkoleniom online będziesz mógł zwiększyć swoją wiedzę z zakresu działania spółek prawa handlowego. Już teraz skorzystaj ze szkoleń online, prowadzonych przez doświadczonych radców prawnych.

Przeczytaj również w kategorii: Biznes i finanse

Prawnicy specjalizują się w obsłudze spółek z o.o.
Biznes i finanse

Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to szeroka dziedzina. Prawo spółek handlowych jest jednym z rodzaj...
Szkolenia prawne prowadzone przez prawników
Biznes i finanse

Szkolenia prawne dla firm

Posiadanie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. W nieustannie zmieniających się real...