Małopolska

Małopolska

Prawnicy


Pracodawcy są zadowoleni ciekawymi szkoleniami prawniczymi online

Biznes i finanse


Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że nie idziesz do przodu, że nie idziesz w tym kierunku, który obrałeś a może nie posiadasz właściwych kompetencji w tym zakresie? A może tygodnie uciekają Tobie godzina za godziną, miesiąc za miesiącem i czujesz stracony czas? Być może powinieneś to zmienić !

Prawne Szkolenia dla firm

Szkolenia prawne online dla firm to szkolenia dedykowane nie tylko dla właścicieli firm, zarządów spółek z o.o. czy kadry menadżerskiej. Szkolenia prawne online to również wspaniałe szkolenia dla sprzedawców oraz kadry niższego szczebla, pozwalające na rozwój osobisty takiego właściciela firmy, czy kadry zarządzającej. Jakich tematów dotyczą szkolenia prawne? Szkolenia prawne dla firm dotyczą całego spektrum związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Na przykład do tego zakresu powinniśmy zaliczyć:
 • konstruowanie umów handlowych na poziomie B2B i B2C
 • Instytucję rękojmi w prawie polskim
 • Zabezpieczanie umów cywilnoprawnych
 • RODO dla firm
 • Obowiązki MAR dla spółek notowanych na giełdzie
 • Konstruowanie umów cywilnoprawnych w relacjach B2B i B2C

  Dzięki szkoleniom z zakresu sztuki konstruowania umów handlowych B2B i B2C zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy nabędą umiejętność w jaki sposób należy konstruować tego rodzaju umowy handlowe, co należy uznać za względne i bezwzględne warunki takich umów, jakie mogą być sankcje za nienależyte wykonanie określonych obowiązków w umowach, w jaki sposób zabezpieczyć odpowiednio umowę o współpracy b2b i b2c, oraz które zapisy i klauzule powinny pojawić się w tego rodzaju umowie aby ułatwione było dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami. Po zdobyciu wiedzy na tego rodzaju szkoleniu, każda osoba opiniująca umowę cywilnoprawną będzie wiedziała na które zapisy umowy powinna zwracać uwagę i które zagrożenia mogą za sobą nieść poszczególne jej punkty.

  Rękojmia w prawie polskim

  Szkolenie prawne z rękojmi w prawie polskim jest ciekawym szkoleniem i ma za zadanie zgłębienie wiedzy o tej instytucji wśród pracowników, pracodawców, i menadżerów. W czasie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o tym co to jest rękojmia, kiedy ma zastosowanie, czy istnieje możliwość ją wyłączyć w umowach oraz które warunki należy wykonać aby zwolnić się z odpowiedzialności z tego tytułu.