Małopolska

Małopolska

Prawnicy


Jakie dane należy aktualizować w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Prawo i podatki


Podmioty zobowiązane do wpisu do CRBR powinny także do aktualizacji ich danych w tym rejestrze. Niedopełnienie tego obowiązku może uruchomić procedurę nałożenia kary pieniężnej na taki podmiot.

Kto jest zobowiązany do wpisu do CRBR ?

Rząd zobowiązał następujące firmy do dokonywania wpisów w CRBR :
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Niedopełnienie obowiązku aktualizacji informacji w takim rejestrze może pociągnąć nałożenie na ten podmiot dotkliwej kary pieniężnej.
  O obowiązku aktualizacji tych danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl

 • Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

  Zakończenie małżeństwa z winy małżonka.
  Prawo i podatki
  W ostatnich latach rośnie w Europie i w Polsce liczba małżeństw kończących się rozwodami. Tak, jak zagranicą, tak i w naszym kraju najczęstsz...