Małopolska

Małopolska

PrawnicyDzieci a rozwód?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze braku konfliktu pomiędzy małżonkami jest wielopłaszczyznowym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, nie inaczej niż w dużej ilości innych miejscowości w nasszym kraju są miejscem gdzie takich procesów odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie przebiega jednak w zgodnej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą konflikty, w tym konflikty o to, kto otrzyma opiekę nad dziećmi lub o to, kto i ile pieniędzy będzie zobowiązany przekazywać na jego opiekę. Mało znanym szerszej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rozwodowych. Mowa o opisanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki mogą ułożyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma powinność go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron ze względu na to, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomstwa gwarantują sobie większy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeżeli jednak rozwodzący się rodzice nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak rozdzielone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie danych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Jest tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobro dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zagwarantowaniem warunków życia dziecku. W wielu przypadkach małżonkowie zajmują razem lokal mieszkaniowy. Wtedy sąd w wyroku w sprawie rozwodowej orzeka o sposobie korzystania z tego lokum przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W innych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zawyrokować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Innym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony rozwodu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy zgodzie jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem nadrzędnym.


Spółki akcyjne przerażone wzrostem kosztów ich funkcjonowania
aktualnosci-i-media

Rząd zapowiada podwyżki cen energii elektrycznej prawie o czterdzieści procent. Tak duża podwyżka spowoduje zwiększenie kosztów wytwarzania różnych rzeczy. Odbije s...Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaniepokojone wzrostem kosztów ich funkcjonowania
aktualnosci-i-media

Polski Rząd zapowiada wzrost cen prądu prawie o 40%. Tak wielka podwyżka spowoduje zwiększenie cen wytwarzania różnych dóbr. Będzie to miało wpływ także na dział...Czy w Olsztynie jest dużo rozwodów. Prawnik od rozwodów informuje.
prawo-i-podatki

Postępowanie Rozwodowe

Statystyki pokazują, że duża ilość związków małżeńskich kończy się rozwodem. Bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy „rozwód Olsztyn” to coraz powszechnie...